แจ้งยกเลิกประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เมื่อพุธ ที่ 26 กรกฏาคม 2023 | :: ประกาศโรงเรียน | เข้าชม: 19 ครั้ง