อบรมการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายวุฒิกร ป้องตัน -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่ออังคาร ที่ 12 กันยายน 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 4 ครั้ง