เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย การแข่งขันกีฬาคณะกรรมการศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย “CR-PAO Youth Sport Day 2023”


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นางสาวรัชฎา ตาใจ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อพุธ ที่ 13 กันยายน 2023 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 5 ครั้ง