เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในกิจกรรมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดโดยสาขาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นางสาวรัชฎา ตาใจ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 16 ครั้ง