กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นางปวีณา สุวรรณศรี, นายวีรายุทธ พันธุลี และนายคุณานนท์ จันทร์บำรุง -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 26 ครั้ง