การประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA for School)


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นางสาวชลิตา แก้ววรรณา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 12 ครั้ง