พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีศรีเชียงแสน จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเชียงแสน


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายธวัชชัย ยะถา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 14 ครั้ง