การประชุมชี้แจงความเข้าใจและทดสอบระบบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายชนะภูมิ อินนอก -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 15 ครั้ง