การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning by Thinking School (รุ่นที่ 2)


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นางสาวชริญญา อุปรัตน์ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 8 ครั้ง