เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดเชียงราย


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายธวัชชัย ยะถา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 11 ครั้ง