รับการนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน 324ล. /55-ข. และความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบในการก่อสร้างอาคาร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นายวีรายุทธ พันธุลี -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 9 ครั้ง