สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเชียงแสน เข้าร่วมแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับเลื่อนวิทยฐานะ


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 4 ครั้ง