การเยี่ยมบ้านนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่

(นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

เมื่อศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2024 | : โพธิภานุสาร (ข่าวสาร ช.ส.) | เข้าชม: 11 ครั้ง