ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่สถานศึกษา 242 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5365-0754
หมายเลขโทรสาร 0-5377-7104
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) csws@csws.ac.th

แผนที่ตั้งสถานศึกษา

แผนผังโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม