การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเมินผ่าน QR Code

ประเมินบนเว็บไซต์ กดที่นี่