ข่าวสาร ช.ส.

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน

เมื่อจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 75 ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

เมื่อเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 78 ครั้ง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายวิธวินท์ จันทร์ลือ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

เมื่อศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 203 ครั้ง
แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562  ดังนี้  คุณครูรัชฎา ตาใจ ครูผู้ช่วย เอกวิชาภาษาจีน  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยปู่เอ๋อ (Pu’er University) ประเทศจีน  และนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (สังเกตและมีส่วนร่วม) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเทพ พิศวง  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้การต้อนรับ… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

เมื่ออังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 193 ครั้ง
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพระธาตุผาเงา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ, นายพงศ์สุธี เลศักดิ์, ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา, นางนภัสร พันพิงค์ -ข่าวและรายงาน)

พิธีรดน้ำดำหัว สูมา คารวะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 138 ครั้ง
พิธีรดน้ำดำหัว สูมา คารวะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดพิธีรดน้ำดำหัว สูมา คารวะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของโรงเรียนไว้… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายพงษ์สุธี เลศักดิ์ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562

เมื่อศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 137 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รับทราบโอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารโรงเรียน กฏระเบียบ การอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และการใช้ห้องเรียนต่าง ๆ ส่วนผู้ปกครองจะได้รับทราบการใช้โปรแกรม Student Care เพื่อติดตามนักเรียน รวมถึงการประชุมชั้นเรียน เพื่อสรรหาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและแจ้งผลการเรียน การประชุมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ข่าวและรายงาน)

ถวายราชสดุดีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9

เมื่ออังคารที่ 4 ธันวาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 220 ครั้ง
ถวายราชสดุดีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ภาพ ข่าวและรายงาน)

การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค

เมื่อพุธที่ 12 กันยายน 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 234 ครั้ง
การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค

…ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน “การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) (Regional Symposium on School in Special Economic Zone)” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทั้งนี้การกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านวิชาชีพและเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีคุณภาพ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นโรงเรียนจากจังหวัดตากและจังหวัดเชียงรายรวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนแม่สอด จ.ตาก 2.โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก 3.โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จ.ตาก 4.โรงเรียนพบพระวิทยาคม จ.ตาก 5.โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง จ.ตาก 6.โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จ.ตาก 7.โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย 8.โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย 9.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จ.เชียงราย 10.โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม [...]

พิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดป้ายห้องสมุดมัลติมีเดีย

เมื่อศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 275 ครั้ง
พิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดป้ายห้องสมุดมัลติมีเดีย

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นิมนต์พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวมจำนวน 9 รูป เรียนเชิญนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พ.ต.ท.วิชัย นิลดำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม แขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งนายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน เข้าร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดป้ายห้องสมุดมัลติมีเดีย ในวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายอนุชิต โปราหา -ภาพ ข่าวและรายงาน)

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 | ข่าวสาร ช.ส. | เข้าชม: 229 ครั้ง
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ 9

…โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการบุญเทพ พิศวง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยพานพุ่มดอกไม้สดของข้าราชการครูและนักเรียน หลังเสร็จพิธีมีกิจกรรมลงนามถายพระพร การแสดงของสมาชิกทีมธรรมดี โรงเรียนเขียงแสนวิทยาคม ในบทเพลง “วันที่ไม่มีแม่” และการรับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการร้อยรักแม่… รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจ : ดูที่นี่ (นายณัฐกร ทูลศิริ -ภาพ/ นายอนุชิต โปราหา -ภาพ ข่าวและรายงาน)